Termín členské schůze - aktualizováno

11.05.2020 17:48

V sobotu 20. června 2020 v 10.00 hod. se koná členská schůze HC Zastávka. Místo konání je zasedací místnost Zahrádkářského spolku, tř. 1. máje (za TopCar Centrum Hakl) v Zastávce.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpáva o hospodaření, rozpočet 2020-2021

4. Volba výboru

5. Diskuse

6. Schválení usnesení členské schůze

7. Závěr