Členská schůze 2020

07.03.2020 11:13

V neděli 5. dubna 2020 se koná v 10.30 hod. v restauraci SLOVAN Rosice (fotbalové hřiště) členská schůze HC Zastávka.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpáva o hospodaření - ekonomika

4. Rozpočet 2020-2021

5. Volba výboru

6. Diskuse

7. Schválení usnesení členské schůze

8. Závěr