Členská schůze

03.03.2019 20:41

V neděli 17. března 2019 se koná v 10.00 hod. v restauraci SLOVAN Rosice (fotbalové hřiště) členská schůze HC Zastávka.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpáva o hospodaření - ekonomika

4. Rozpočet 2019-2020

5. Změna stanov

6. Diskuse

7. Schválení usnesení členské schůze

8. Závěr