Přípravka - roč. 2012

Tréninky přípravky

středa 15.45 - 16.45

čtvrtek 17.00 - 18.00

sobota 9.00 - 10.00

Trenér: Pavloušek František 773 636 222 C+mládež
Trenér: Matýšek Roman C+mládež
Trenér: Marešová Mariana C+mládež
Vedoucí družstva: Kučerová Lenka 723 019 564

Trenéři

Pavloušek František (773 636 222) // C+mládež

Matýšek Roman // C+mládež

Marešová Mariana // C+mládež

Vedoucí družstva 

Kučerová Lenka (723 019 564)

Informace pro rodiče

Klubový příspěvek je stanoven ve výši 7 000 Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo pololetně 3 500 Kč/pololetí a to hotově nebo na účet č.: 248480204/0300, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)

Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2019/2020 jsou: 3 500 Kč do 29.11.2019, 3 500 Kč do 28.2.2020

Sourozenci platí celkem 13 000 Kč.

Kdo získá pro klub sponzorský příspěvek v minimální výši 15 000,-, může si započítat členské příspěvky v plné výši.

Případné umístění reklamního banneru v prostorách zimního stadionu je zpoplatněno dle platného ceníku ZS.

Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG.