Přípravka - roč. 2011

Tréninky přípravky

středa 15.45 - 16.45

čtvrtek 17.00 - 18.00

sobota 9.00 - 10.00

Trenéři 

Coufal Petr (724 712 081) // C+mládež

Pavloušek František // C+mládež

Asistent 

Grulik Roman // C+mládež

Vedoucí družstva 

Tkáč Ladislav (608 500 369)

Trenér: Coufal Petr 724 712 081 C+mládež
 
Trenér: Pavloušek František C+mládež
 
Asistent: Grulik Roman C+mládež
 
Vedoucí družstva: Tkáč Ladislav 608 500 369

Informace pro rodiče

Klubový příspěvek je stanoven ve výši 7 000 Kč na sezónu.
Lze splatit jednorázově nebo pololetně 3 500 Kč/pololetí a to hotově nebo na účet č.: 248480204/0300, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)
Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2019/2020 jsou: 3 500 Kč do 29.11.2019, 3 500 Kč do 28.2.2020
Sourozenci platí celkem 13 000 Kč.

Kdo získá pro klub sponzorský příspěvek v minimální výši 15 000,-, může si započítat členské příspěvky v plné výši.
Případné umístění reklamního banneru v prostorách zimního stadionu je zpoplatněno dle platného ceníku ZS.

Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG.