Mladší žáci

Tréninky mladších žáků od 2.9. v nedělí 10:00 - 11:00, poté každou středu  17:00 - 18:00, pátek 16:15 - 17:15, sobotu 10:15 - 11:15
 
Kontakty na trenéry:  Aleš Vrána tel.      724 175 202
                                              Peter Gejdoš tel.   721 358 287
                                              Petr Maštalíř tel.  737 716 083
Informace pro rodiče:

Klubový příspěvek je stanoven ve výši 8 000 Kč na sezónu.
Lze splatit jednorázově nebo pololetně 4 000 Kč/pololetí a to hotově nebo na účet č.: 248480204/0300, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)
Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2018/2019 jsou: 4 000 Kč do 30.11.2018, 4 000 Kč do 28.2.2018
Kdo sežene sponzorský příspěvek alespoň 10 000Kč, může si započítat členské příspěvky v plné výši.
Pokud bude sponzor vyžadovat vyvěšení baneru, je třeba jej upozornit, že za vývěs baneru zimní stadion požaduje částku dle platného ceníku ZS, výroba baneru je zdarma.

Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG.