Mládež

Projekt Děti na bruslích je určen pro děti od 4 let a je jedním z projektů pod záštitou hokejového klubu HC Zastávka. Cílem projektu Děti na bruslích je nejen rozvoj mládežnického hokeje v Rosicích a okolí, ale především motivace dětí a mládeže k pohybovým aktivitám v podobě her a zábavy. Smyslem projektu je ukázat dětem, že sport, v našem případě bruslení, může být zábavný, poučný a jednou z možností, jak se zapojit do kolektivu a najít si nové kamarády. Projekt Děti na bruslích je spojen se zájmem o zdraví životní styl dětí a mládeže, prosazování aktivního trávení volného času a zapojení se do kolektivních aktivit ve svém okolí.


Aktuální informace, fotodokumentaci uplynulých lekcí i prostor pro Vaši zpětnou vazbu najdete na facebookové stránce projektu.